نرم‌افزار رایگان قرعه‌ کشی در اکسل

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
  1. امکان ثبت 20 شرکت کننده
  2. قرعه کشی کاملا اتوماتیک و بدون دخالت افراد
  3. خارج کردن شرکت کنندگان برنده از دایره قرعه کشی
  4. ثبت تاریخ برنده شدن شرکت کنندگان
  5. محاسبه اتوماتیک تعداد قرعه کشی انجام شده
  6. محاسبه اتوماتیک تعداد قرعه کشی مانده
  7. محاسبه اتوماتیک تعداد شرکت کنندگان و سهم هر شرکت کننده
  8. ثبت و بایگانی مبالغ پرداختی شرکت کنندگان
  9. رسم نمودار سلولی برای وضعیت بدهکاری و بستانکاری شرکت کنندگان
  10. بایگانی قرعه کشی
192
رایگان!