می تونی بحث درباره نرم افزار مدیریت چک های پرداختی و دریافتی در اکسل را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!