می تونی بحث درباره نرم افزار حضور و غیاب پرسنل تحت اکسل را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!