می تونی بحث درباره ساعت در اکسل و روش های محاسبه کارکرد پرسنل را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!