می تونی بحث درباره آموزش ویدئویی محاسبه ساعت کارکرد پرسنل در اکسل را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!