می تونی بحث درباره آموزش جامع ساخت سررسید چک در اکسل و انواع هشدار دهنده را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!