می تونی بحث درباره فرم ثبت ورود و خروج پرسنل تحت اکسل با گزارشات سالانه و ماهانه را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!