می تونی بحث درباره تابع ADDRESS در اکسل و نحوه ایجاد لیست داینامیک را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!