می تونی بحث درباره تابع SUBTOTAL در اکسل و ترفند استفاده از آن در گزارشگیری را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!