می تونی بحث درباره تابع OFFSET در اکسل و کاربرد آن در گزارشگیری پیشرفته را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!