می تونی بحث درباره تابع IFNA در اکسل و نحوه کار با خطای N/A در فرمولنویسی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!