می تونی بحث درباره تابع IFERROR در اکسل و نحوه کار با خطای فرمولنویسی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!