می تونی بحث درباره تابع COUNTIF در اکسل و کاربرد آن در حسابداری را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!