می تونی بحث درباره تابع CONCATENATE و نحوه چسباندن متن دو سلول در اکسل را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!