می تونی بحث درباره گزارش گیری بین دو تاریخ در اکسل و جمع بین دو بازه را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!