می تونی بحث درباره فرم نظرسنجی در اکسل با دکمه های رادیویی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!