وبلاگ

محاسبه اضافه کاری و ساعت تاخیر در اکسل+دانلود فایل

یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین عملیات حسابداران در بحث محاسبه حقوق و دستمزد، محاسبات مربوط به ساعات کاری پرسنل از جمله: محاسبه ساعت اضافه کاری، ساعت کار عادی، ساعت تاخیر، جمعه کاری، حق ماموریت ،تعجیل و پس از آن محاسبه مبلغ اضافه کاری در اکسل می باشد.مهمترین بحثی که درمورد محاسبه ساعت باید بدان اشرافیت داشت منطق محاسبات ساعت در اکسل می باشد که قبلا در پستی جداگانه مفصل به این موضوع پرداخته شده است.

اگر دنبال یک نرم افزار برای ثبت ساعت ورود و خروج و محاسبه ساعت کارکرد پرسنل هستید، می توانید نرم افزار ثبت ورود و خروج پرسنل رو هم مشاهده کنید.

همچنین می توانید آموزش ویدئویی محاسبه ساعت کارکرد پرسنل در اکسل رو هم مشاهده کنید.

یا می توانید آموزش ویدئویی طراحی داشبورد حرفه ای ورود و خروج پرسنل همراه با تصویر رو هم مشاهده کنید.

کاری که ما در این آموزش قرار است انجام دهیم، محاسبه ساعت کارکرد پرسنل، ساعت تاخیر، ساعت اضافه کاری و در نهایت محاسبه مبلغ اضافه کاری در اکسل طبق جدول زیر (شکل شماره 1) می باشد.اما قبل از شروع آموزش لازم است با یکسری اصطلاحات و مبانی حقوق و دستمزد آشنا شویم.

لیست ساعت ورود و خروج پرسنل
شکل شماره 1 – لیست ساعت ورود و خروج پرسنل

تعریف ساعت کار:

طبق ماده 51 قانون كار، ساعت كار مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد. ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی‌آید.

نحوه بدست آوردن ساعت کار موظفی:

ساعت کار موظفی روزانه طبق قانون کار بصورت هفتگی محاسبه می شود.در مشاغل عادی(بجز مشاغل سخت و زیان آور) ساعت کار باید 44 ساعت در هفته به ازای 6 روز باشد.یعنی اگر ما 44 ساعت را در 6 تقسیم کنیم مقدار …7.3333333 ساعت یا همان 7 ساعت و 20 دقیقه (7:20) بدست می آید که همان ساعت کاری روزانه می باشد.یعنی ساعت کار عادی هر شخص روزانه 7 ساعت و 20 دقیقه می باشد ونباید از 8 ساعت در روز تجاوز کند.

محاسبه ساعت کار موظفی در اکسل:

همانطور که در شکل شماره 1 مشاهده می کنید ما سلول F2 را به عنوان ساعت شروع کار(8:00) و سلول D2 را به عنوان ساعت پایان کار(16:00) درنظر گرفته ایم تا براحتی قابل تغییر باشد.حال می خواهیم در سلول B2 ساعت کار موظفی کارگر را در فرم فوق محاسبه کنیم.فرمول زیر را در سلول B2 بنویسید:

=D2-F2

محاسبه ساعت کارکرد عادی در اکسل:

ما براحتی با تفریق کردن ساعت خروج و ساعت ورود می توانیم میزان ساعت کارکرد روزانه را بدست آورد.اما اگر ما اینگونه محاسبه کنیم ساعت اضافه کاری و کارکرد عادی باهم قاطی می شوند و حتما باید اضافه کاری از ساعت کارکرد عادی جدا شود.ما با استفاده از تابع IF شرایطی را لحاظ می کنیم که این دو مورد باهم تداخل نداشته باشند.

پس برای محاسبه ساعت کارکرد عادی در سلول F5 فرمول زیر را نوشته و به سلول های پایینی درگ کنید. توجه داشته باشید که در فرمول زیر فرض شده است که ساعت ورود پرسنل حتما باید از ساعت 8:00 به بعد باشد و حضور زودتر پرسنل از موعد مقرر به هیچ عنوان اضافه کاری محاسبه نمی شود.

=IF((E5-D5)>$B$2,$D$2-D5,E5-D5)
محاسبه ساعت کارکرد عادی پرسنل
شکل شماره 2 – محاسبه ساعت کارکرد عادی پرسنل

نقصی که در فرمول فوق وجود دارد این است که کارکرد روزهای جمعه را نیز بعنوان کارکرد عادی درنظر می گیرد.درحالی که کل ساعات کاری در روز جمعه باید اضافه کاری تلقی شود.پس فرمول را مطابق شکل شماره 3 اصلاح می کنیم:

محاسبه ساعت اضافه کاری جمعه در اکسل
شکل شماره 3 – محاسبه ساعت اضافه کاری جمعه در اکسل

تعریف اضافه کاری:

درصورتی که ساعات کاری کارگر خارج از ساعت کاری تعریف شده باشد، مازاد آن اضافه کاری درنظر گرفته می شود بشرطی که اضافه کاری از 4 ساعت تجاوز نکند و به دو شرط زیر منوط شود:

 • انجام اضافه کاری با توافق و رضایت کارگر باشد.
 • پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادی می باشد.

نحوه محاسبه ساعت اضافه کاری در اکسل:

درمورد محاسبه ساعت اضافه کاری پرسنل بنا به سیاست های هر شرکت یا کارگاهی می تواند متفاوت باشد که ما معمول ترین و ساده ترین آنرا لحاظ می کنیم.همانطور که گفتیم کارکرد پرسنل زمانی اضافه کاری تلقی می شود که حتی با اتمام ساعت پایان کار، در اختیار کارفرما باشد.پس ما باید ابتدا با تابع IF بررسی کنیم ببینیم که آیا پرسنل دیرتر از ساعت پایان کار خارج شده یا خیر.اگر از ساعت پایان کار گذشته باشد براحتی با تفریق ساعت خروج از ساعت پایان، ساعت اضافه کاری بدست می آید.

در سلول H5 فرمول زیر را نوشته و به سلول های پایینی درگ کنید( شکل شماره 4):

=IF(E5>$D$2,E5-$D$2,0)
محاسبه ساعت اضافه کاری پرسنل در اکسل
شکل شماره 4 – محاسبه ساعت اضافه کاری پرسنل در اکسل

مثل فرمول محاسبه اضافه کاری که در بالا نوشتیم تا اگر روز کاری جمعه بود تمام ساعت کاری را به عنوان اضافه کاری پرسنل محاسبه کند.پس فرمول H5 را به شکل زیر اصلاح می کنیم:

محاسبه ساعت جمعه کاری در اکسل
شکل شماره 5 – محاسبه ساعت جمعه کاری در اکسل

نحوه محاسبه میزان تاخیر پرسنل:

زمانی که پرسنل دیرتر از ساعت شروع کار در محل کار حاضر شود، از تفریق ساعت حضور با ساعت شروع کار میزان تاخیر پرسنل بدست می آید.توجه داشته باشید که در روزهای جمعه که کلا اضافه کاری محسوب می شود، تاخیر پرسنل معنایی ندارد.

پس در سلول G5 فرمول را مطابق شکل شماره 6 نوشته و در سلول پایین درگ می کنیم:

محاسبه ساعت تاخیر پرسنل در اکسل
شکل شماره 6 – محاسبه ساعت تاخیر پرسنل در اکسل

محاسبه مبلغ اضافه کاری در اکسل:

مبلغ اضافه کاری براساس مبلغ هرساعت کارکرد عادی محاسبه می شود.پس برای بدست آوردن مبلغ اضافه کاری ابتدا باید مبلغ هرساعت کارکرد عادی را بدانیم.روش های مختلفی برای بدست آوردن وجود دارد که راحت ترین آن استفاده از جدول حقوق و مزایای ارائه شده توسط وزات کار می باشد.همچنین شما با دانستن یکی از موارد دستمزد مربوط به هرساعت کارکرد عادی، دستمزد روزانه یا حقوق ماهانه پرسنل می توانید بقیه آیتم ها را نیز محاسبه کنید.

طبق جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال ۹۸، حداقل دستمزد کارگران ( با مبنای ۳۰ روزه) مبلغ ۱۵،۱۶۸،۸۲۰ ریال می باشد.اکنون ما خیلی راحت می توانیم براساس مبلغ ماهانه، دستمزد روزانه و دستمزد هرساعت پرسنل را محاسبه کنیم:


دستمزد روزانه:

505,627= 30 / ۱۵,۱۶۸,۸۲۰

دستمزد هرساعت کارکرد عادی:

68,980 = 7.33 / 505,627

پس دستمزد هرساعت کارکرد عادی پرسنل برابر با مبلغ 68,980 ریال می باشد.همانطور که در ابتدای این مطلب اشاره شد، برای محاسبه اضافه کاری 40% مبلغ اضافه برمزد براساس مبلغ هرساعت کارکرد عادی پرداخت می شود که به 4 روش زیر می توان نوشت:


1* 140% * 68,980

1*1.40 * 68,980

1*(( 0.40 * 68,980 ) + 68,980)

1*(( 40% * 68,980 ) + 68,980)

نتیجه هر 4 فرمول بالا برابر 96,572 ریال خواهد بود که برای محاسبه یک ساعت اضافه کاری نوشته شده است .حال برای محاسبه مبلغ اضافه کاری ها از فرمول نهایی زیر باید استفاده شود:

 جمع ساعت اضافه کاری پرسنل * 140% * 68,980 = مبلغ اضافه کاری

فرمول محاسبه مبلغ اضافه کاری در اکسل:

رسیدیم به یکی از مهمترین و حساس ترین مرحله این آموزش یعنی محاسبه مبلغ اضافه کاری که اکثر کاربران اکسل با این موضوع مشکل اساسی دارند.اکثر کاربران برای محاسبه اضافه کاری در اکسل ساعت را در مبلغ ضرب می کنند و نتیجه ای که با آن مواجه می شوند اعدادی اشتباه و غیرمنطقی می باشد.چیزی که مسلم است این است که اعدادی که ما در ستون مربوط به اضافه کاری بدست آوردیم اعدادی با فرمت ساعت می باشد و این متفاوت تر از ارزش یک عدد عادی می باشد.کاری که ما باید انجام دهیم این است که ابتدا باید ساعات اضافه کاری را بر مبنای 24 ببریم(در عدد 24 ضرب کنیم) تا اعداد بدست آمده ساعتی بر مبنای یک روز کامل بدست بیاید.

ابتدا محدوده I5:I8 را انتخاب کرده سپس از تب Home و گروه Number، فرمت محدوده انتخابی را روی Number قرار دهید سپس در سلول I5 فرمول زیر را نوشته و به سلول های پایینی درگ کنید:

=H5*24
بدست آوردن ساعت اضافه کاری بر مبنای 24 ساعت
شکل شماره 7 – بدست آوردن ساعت اضافه کاری بر مبنای 24 ساعت

ما تا اینجا میزان اضافه کاری پرسنل را به اعداد معمولی تبدیل کرده ایم.اکنون خیلی راحت می توانیم با ضرب ساعت اضافه کاری بدست آمده در مبلغ، اضافه کاری پرسنل را محاسبه کنیم. در سلول I5 یکی از فرمول های زیر را نوشته و به سلول های پایینی درگ کنید:

=H5*24*140%*68980
=H5*24*1.40*68980

هردو فرمول بالا جواب یکسانی دارند و فرقی نمی کند از کدام استفاده کنید.

محاسبه مبلغ اضافه کاری پرسنل در اکسل
شکل شماره 8 – محاسبه مبلغ اضافه کاری پرسنل در اکسل

اگر می خواهید مبلغ ساعت کارکرد عادی پرسنل را بدست بیاورید همانند روش گفته شده برای مبلغ اضافه کاری عمل کنید با این تفاوت که از فرمول زیر برای مبلغ کارکرد عادی استفاده کنید:

 جمع ساعت کارکرد عادی پرسنل * 68,980 = مبلغ کارکرد عادی

منبع:

https://www.extendoffice.com

اشتراک گذاری:

دانلود فایل های مربوط به این آموزش

پسورد فایل : ندارد

اگر مشکلی در دانلود فایل وجود داره ایمیل بزنید : [email protected]

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

73 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

 • باسلام و خسته نباشید
  سوالم در رابطه با محاسبه تأخیر هست
  نحوه محاسبه هم تأخیر در ورود هم تعجیل در خروج چگونه است؟
  ممنون و تشکر از سایت خوبتون

  • با سلام.

   برای محاسبه تعجیل در فرم بالا می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

   (IF(E5<$D$2,$D$2-E5,0=

   • سلام وقت بخیر این فرمول یه مشکل داره تو روزهایی که ساعت کاری ثبت نشده تایم پایان ساعت کاری نمایش داده میشه و کل حساب کتاب ها بهم میریزه همین مشکل تو محاسبه اضافه اول وقت هم هست اونو میشه کاری کرد ؟

    • سلام. وقت بخیر

     هدف ما آموزش کلیات بود. برای اینکه محاسبات دقیقتر انجام بشه میتونید با تابع IF ، تابع AND و تابع OR فایل رو تکمیل تر کنید.

 • با سلام و خسته نباشید من یه فرمول میخوام برای زمانی که ساعت کاری پرسنل نا متعارفه مثلا 19 امروز تا 8 صبح فردا از اونجا که شیفت شب 22 تا 6 هست من چطور ساعات رو از هم تفکیک کنم

  • سلام.
   برای محاسبه ساعت بین دو روز مختلف، فرض کنيد سلول A1 ساعت ورود و سلول B1 ساعت خروج باشد.از فرمول زير براي محاسبه ساعت کارکرد استفاده کنيد سپس فرمت سلولي که فرمول را داخل آن نوشتيد را روي Time قرار دهيد.

   نکته: کوتیشن های قبل و بعد علامت کوچکتر در فرمول را پاک کنید.چون فرمول بهمریخته نشون میداد مجبورم شدم کوتیشن اضافه کنم.

   (IF(A1′<'B1,B1-A1,(1-A1)+B1=

 • سلام خسته نباشید شیفت کاری من از ۱۰ شب تا ۷ صبح هستش میشه لطف کنید بگید چجوری درست کنم یا یک روز رو تعریف کنید اکسلی برام ایمیل کنید ممنون میشم استاد

 • با سلام و خسته نباشید چطور میتونم ساعت تاخیر را محاسبه کنم مثلا ساعت 8:30 را چطور به صورت عدد منفی در
  ارم مثلا 30-

  • سلام… وقت بخیر

   اگر مطلب رو با دقت بخونید کامل توضیح داده شده.
   نیاز نیست ساعت رو بصورت منفی محاسبه کنید.شما یک ستون به نام “مدت تاخیر” ایجاد کنید.سپس ساعت ورود رو منهای ساعت شروع کار کنید تا میزان تاخیر حضور پرسنل بدست بیاد.

 • سلام چرا وقتی این فرمول رو وارد میکنم این خطا رو میده؟ =IF((E5-D5)>$B$2,$D$2-D5,E5-D5)
  وقتی علامت , میزنم خطا میده
  The Formula you typed contains an error
  دنباله جمله دیگه زیاد بود ننوشتم

   • ممنونم مشکل حل شد ولی یه مشکل دیگه هست من نمیخوام ساعت شروع و پایان کار داشته باشم ملاک واسه شرکت 8 ساعت کارکرده اگر کمتر باشه غیبت رد میشه اگر بیشتر اضافه کاری ما 8ساعت طبق حقوق ماهانه میگیریم یعنی ساعتی 5500 و اضافه کاری ساعتی 7500 واسش چه فرمولی بزنم بهتره؟

    • شما باید برای هر سه نوع ساعت یعنی کارکرد عادی،اضافه کار و تاخیر(همان غیبت شما) ایجاد کنید.در یک سلول خالی ساعت کارکرد روزانه یعنی همان 8:00 را وارد کنید و فرمول رو بصورت زیر بنویسید:

     در ستون کارکرد عادی : اگر ساعت خروج منهای ورود بزرگتر-مساوی ساعت کارکرد عادی بود، مقدار 8:00 را نشان دهد
     در ستون اضافه کاری :اگر ساعت خروج منهای ورود بزرگتر از ساعت کارکرد عادی بود، ساعت کارکرد آن روز منهای ساعت کارکرد موظفی شود.
     در ستون تاخیر : اگر ساعت خروج منهای ورود کوچکتر از ساعت کارکرد عادی بود، ساعت کارکرد موظفی منهای ساعت کارکرد آن روز شود.

     • سلام جناب مختاری ممنون از حمایت و آموزش های شما.
      راستش هرکاری میکنم با اون چیزی که من میخوام جور در نمیاد نمیشه یه فیلم آموزشی یا یه توضیح بهتر واسم بزارین ممنون میشم خیلی نیاز دارم به خدا.میدونید من از این فرمول ها این رو میخوام:
      واسه من اینها ملاکه
      ستون های من: ماه.روز.ورود.خروج.ورود.خروج.کارکرد عادی.تاخیر.اضافه کاری.کارکرد خالص.مبلغ کارکرد آن روز…
      حالا در باره کار شرکت شرکت(بسته بندی میگو) ما در طول سال (به غیر از دو کراپ حقوق ماهانه ساعتی 5500 میگیریم)دو کراپ داریم که در کراپ اول برج 4و5 صبح تا ظهر ودر کراپ دوم در برج 8و9 ظهر تا شب یا صبح میباشد.تو این کراپ دوم که الان هستیم بعضی وقتها ممکنه ساعت 9 صبح بیام و 14 بریم و دوباره 18 بیام و 3صبح بریم به خاطر همین دوبار ستون ورود و خروج رو ایجاد کردم حالا در زمان عادی که حقوق ماهانه میگیریم اگر کمتر از 8ساعت کار کنیم به همان مقدار واسمون تاخیر میزنن یعنی اگر ساعت ورود 7:30 باشه و خروج 15:30 ولی ما 8بیام و 15 بریم واسمون تاخیر میزنن واسه شرکت ملاک 8ساعت کاره نه کمتر و اگر بیشتر از 8ساعت کار کنیم اضافه کاری داریم(ساعتی 7500) روز جمعه هم اگر کار کنیم اضافه کاری حساب میشه اگر هم نه مرخصی.ولی وقتی کراپ شروع بشه اگر کمتر از 8ساعت کار کنیم همان 8ساعت واسمون حساب میکنن و اگر بیشتر کار کنیم اضافه کاری داریم.حالا میشه من به جای اینکه ساعت ورود و خروج رو ملاک فرمول قرار بدم فقط کارکرد موضفی رو ملاک فرمول قرار بدم(یا هر جور که به نظر شما بهتره انجام بدم)یعنی واسه ستون کارکرد عادی این فرمول رو بده: که اگر از 8ساعت کمتر بود تو همون ستون محاسبه کنه و اگر از 8 ساعت بیشتر بود 8ساعت اول رو تو ستون کارکرد عادی و الباقی رو اضافه کاری و اگر تاخیری هم بود تو ستون تاخیر بنویسه و تو ستون مبلغ کارکرد آن روز 8ساعت اول رو در 5500 و الباقی رو در 7500 محاسبه کنه. واگر هم در ستون های تاخیر و اضافه کاری چیزی نبود ساعت صفر رو نشون بده.ممنوم میشم کمکم کنید خدا هفظتون کنه
      اگر هم امکان ارسال فایل اکسل هست تا واستون چیزی که درست کردم رو بفرستم تا شما واسم اصلاحش کنید ممنون از حمایتتون…

 • سلام.
  ممنون از اموزش های مفیدتون
  بنده میخوام ساعت کاری روزهای شنبه تا چهارشنبه رو از ساعت 7صبح الی 16 و پنجشنبه رو از ساعت 7 صبح الی 11:15 قبل از ظهر تغییربدم و مابقی ساعت رو جزءاضافه کاری محاسبه کنم.لطفا راهنمای بفرمایید
  سپاسگذارم از پاسخگویتون

  • سلام. وقت بخیر

   شما باید یک ستون برای تعیین ایام هفته درنظر بگیرید.سپس با تابع IF بررسی کنید اگر نام روز پنجشنبه بود ساعت کاری رو 4:15 درنظر بگیره، اگر مساوی جمعه بود کلا اضافه کاری و درغیراینصورت ساعت کارکرد رو 9 ساعت درنظر بگیره.

 • سلام.
  اگه امکان داره لطف کنید همین فایل رو به صورت که نیازدارم تغییراتش و اعمال کنید و برام ارسال کنید.چون بنده در این زمینه اطلاعاتم ضعیفه.
  بنده میخوام ساعت کاری روزهای شنبه تا چهارشنبه رو از ساعت 7صبح الی 16 (16 الی 18 اضافه کار) و پنجشنبه رو از ساعت 7 صبح الی 11:15 (11:15 الی 16 اضافه کاری) قبل از ظهر تغییربدم .
  ممنون

 • سلام خسته نباشید
  چطور میشه یک عدد رو در فرمت ساعت ضرب کرد
  مثل دستمزد یک ساعت کاری مثلا 1:35 ضرب در ۶۰ بشه

  • سلام.

   فرمول محاسبه مبلغ کارکرد :

   (ساعت*24)*مبلغ

   سپس فرمت سلول رو روی Number تنظیم کنید

  • سلام. وقت بخیر

   چیزی به نام اضافه کاری صبح نداریم…

   یا شاید منظور شما چیز دیگرای باشه

 • سلام
  ضمن تشکر، برای تأخیر، چطور از حقوق کم کنیم؟
  شرکتی تاخیر را با ضریب 2 حساب میکنه و از میزان اضافه کار کم میکنه و مابقی را پرداخت میکند

  • سلام. وقت بخیر

   مبلغ تاخیر = مبلغ هرساعت اضافه کار * میزان تاخیر * 2

   • سلام مجدد
    منظورم این بود در حالتی که شخص مثلا در یک روز صبح با تاخیر آمده ولی عصر اضافه کار مانده

   • سلام عرض ادب
    اگر میشه همون ردیف اول که ۱:۳۰ دقیقه اضافه کار داشته و مبلغش رو شما بدست آوردید و ۱۰ دقیقه تاخیر داشته رو تو اکسل نشون و توضیح بدید چون من در شرکتی کار میکنم که بجای اینکه ابتدا ریال اضافه کار و تاخیر رو بدست بیاره و بعد تاخیر رو از اضافه کار کم کنه
    میگه مثلا ۱۶ ساعت تاخیر در ماه داشتی که ۳ برابر جریمه میکنه مثلا میشه ۴۸ ساعت
    حالا ۲۲ ساعت در کل ماه اضافه کار داری
    نتیجه محاسبه و پرداختی رو اینجوری محاسبه می کنند
    ۲۶=۴۸-۲۲
    پس تا اینجا من مثلا ۲۶ ساعت هم بازم به شرکت بدهکارم که از حقوق کسر می کنند
    میخوام ببینم این روش درست یا خیر؟
    که بجای اینکه اول ریال اضافه کار رو محاسبه کنند و سپس مبلغ تاخیر رو محاسبه کنند مبلغ نهایی پیدا بشه
    اینها به ساعت کسر می کنند
    ممنون میشم راهنمایی کنید🙏🙏🙏

 • سلام
  برای محاسبه اضافه کار در فرمول غیر از روز جمعه میتوان یک روز دیگر هم اضافه کرد (دو روز در هفته).

  • سلام. وقت بخیر

   بله میتونید از تابع AND اینکارو انجام بدید.

   مثلا :


   IF(AND(A1="jomeh",A1="se shanbeh"),B1+C1,"")=

   jomeh=جمعه
   se shanbeh= سه شنبه

 • عملکرد محاسبه تاخیر کارکرد زمانی که ساعت ورود دیرتر و ساعت خروج زودتر از زمان موظف باشه درست محاسبه نمیشه (تاخیر رو فقط براساس ساعت ورود محاسبه میکنه). راهنمایی کنین باتشکر

  • شما باید براساس نیازهای خودتون با تابع AND و IF حالت هایی که ممکنه براتون رخ بده رو اعمال کنید و فرمول رو متناسب با خواسته خودتون تکمیل کنید.

  • سلام. وقت بخیر

   نحوه فرمول نویسی شرطی برای کارکرد توضیح داده.ساختار همان است فقط با کمی تلاش میتونید از این فرمول ها برای محاسبه اضافه کاری یا کسری کار استفاده کنید.

 • سلام من برای محاسبه ساعت باقیمانده از موظفی کارکرد ماهانه به مشکل خوردم وجواب منفی میشه یعنی میشه همون اضافه کار و اکسل منفی در ساعت را به صورت ##### نمایش میده چطوری این عدد اصلاح بشه

  • سلام.وقت بخیر

   اگر فایل آپلود شده در انتهای همین پست رو دانلود کنید، بصورت کامل محاسبه اضافه کاری فرمول نویسی شده که میتونید ازش استفاده کنید.

 • سلام
  سلام اگر پرسنلی تأخیر 45 دقیقه ای داشته باشد و 15 دقیق اضافه کار نحوه محاسبه تأخیر او چگونه است؟

  • سلام. وقت بخیر

   ساعت اضافه کاری و تاخیر جدا از هم محاسبه میشن.

 • من دارم اکسل ساعت کاریتون رو خریداری می کنم می خواستم بدونم سوالم توش دیده شده؟

 • سلام
  خسته نباشید
  من تو اکسل خودم وقتی که کلمه ی جمعه رو وارد می کنم هیچ تغییری در کارکرد و اضافه کاری حساب نمیشه
  انواع و اقسام راه ها مثل تغییر فونت و… انجام دادم ولی بازم نمیشه
  تو قسمت فرمول نویسی هم وقتی که فرمول رو می نویسم و اوکی میزنم هیچ خطایی نمیده و فرمول رو اجرا میکنه ولی فقط حرف جمعه رو نمی خونه…
  راهکاری به نظرتون میرسه؟

 • سلام
  ببخشید من از طریق آموزش بالا فرم ورود و خروج و مرخصی و محاسبه حقوق و فیش حقوقی طراحی کردم. ولی نمیدونم چطور باید برای فیش حقوقی فرمول بنویسم
  میشه کمک کنید بهم

 • سلام چطور میشه پنجشنبه و جمعه هر دو باهم را به عنوان اضافه کار در نظر گرفت؟؟؟

  • سلام. وقت بخیر.

   ظاهراً که فرمول هیچ ایرادی نداره. نوع خطارو دقیق تر بنویسید.

 • وقتی برای ساعت کارکردشیفت بعدظهر کاری که ورود وخروج بعدظهرهست فرمت تایم رو انتخاب میکنم درمحاسبه سلول خروج منهای سلول ورود کارکردعادی رو با تایم قبل ظهر جواب میده و درسام کل تایم را محاسبه نمیکند لطفن راهنمایی کنید

  • سلام. وقت بخیر

   از کنترل پنل ویندوز، فرمت ساعت رو روی 24 ساعت تنظیم کنید.

 • سلام مهندس
  وقت بخیر
  سوالی که داشتم به کمک راهنمایی خوب شما، کاملاً پاسخ داده شد و واقعاً ممنونم … امیدوارم در هر زمینه ای که فعالیت میکنید، هر روز بیشتر از قبل موفق باشید.

 • سلام
  وقتتون بخیر
  وقتی ساعات اضافه کار بیش از 24 ساعت میشه ، حاصل رو به شکل مابه التفاوت 24 ساعت با عدد میشه ، من الان میخوام به عدد 27:35 ساعت اضافه کا یا کار برسم ، یاد چی کار کنم ؟؟

  • سلام. وقت بخیر

   1- روی سلول کلیک راست کرده و گزینه Format Cells رو بزنید.

   2- از سمت چپ گزینه Custom رو انتخاب و در سمت راست داخل باکس Type گد زیر رو بنویسید:


   [h]:mm

 • سلام ببخشید ساعت کاری ما 7:30 الی17:30 حالا اگر بخام قبل از 7:30 جز اضافه کار محاسبه نشود فرمول چیه .فرمول شما جواب نداد

 • =IF((E3-C3-D3)>$Q$2;$O$2-C3;E5-C3-D3)
  Dوقت ناهاروcساعت ورودهE ساعت خروج ممنون میشم یه فرمول بهم بدین
  Q ,Oساعت موظف و ساعت پایان کاره

 • سلام مهندس من یک مشکلی دارم ممنون میشم راهنمائی کنید.
  برای ارائه به وزارت کار میخواستم تایم شیت با محاسبه اضافه کاری ، شب کاری ، تعطیل کاری ببرم چون کارفرما خیلی اذیت کرده حالا این فرم شمارو دانلود کردم و تو این فقط اضافه کاری رو مشخص کرده نه شب کاری و تعطیل کاری و بعدشم ته جداول ماهانه اصلا جمع اضافه کاری رو مشخص نمیکنه یا مبلغ کل اضافه کاری.
  یه کمکی کنید تا این مشکل حل بشه قبلا دوره اکسل رفتم ولی الان همه چی تو مغزم صفر شده.
  و البته من فردا وقت رسیدگی دارم.میتونید بهم کمک کنید.

 • سلام
  ساعت کاری پرسنل از ۶:۳۰تا ۱۴:۳۰ است
  حالا از ۱۴:۳۰ تا غروب(بسته به کار شرکت) که هستم اضافه کار حساب میشه
  حالا چجوری این زمان اضافه کاری رو حساب کنم

 • سلام وقت بخیر مهندس مختاری
  میخوام یه فرمول برای محاسبه رانندگان شرکته که دارای ساعت کار مشخص هستند 7:00 تا 14:00 اضافه کارشون بر اساس نیمراه طی شده محاسبه میشه و از عدد 10 نیمراه به بالا مشمول اضافه کار تشویقی میشن ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 • سلام وقت بخیر
  محاسبه کارکرد پرسنل وقتی در روزهای تعطیل رسمی پرسنل سر کار حاضر بشن باید به عنوان اضافه کاری در نظر گرفته بشن حالا این مورد رو چطوری لحاظ کنیم؟

 • سلام . با تشکر از مطلب خوبتون
  میخوام ببینم می تونم تاخیر در ورود یا کسر کار موظفیو با منفی نشون بدم ؟
  اصلا اکسل این قابلیتو داره که ساعت یا دقیقه با علامت منفی نشون داده بشه ؟

  • سلام. وقت بخیر

   برید قسمت تنظیمات اکسل و از قسمت Advanced و گروه When calculating This Workbook ، تیک گزینه Use 1904 date system رو بزنید.

 • آقای مهندس همیشه تناون سالم و ذهنتون پر بار باشه، خیلی ممنون از راهنمایی هاتون.

 • سلام جناب مختاری
  ممنون بابت آموزش خوبتون. گاهأ لازمه به دلیل مأموریت یا مرخصی ساعتی در خلال ساعت کاری از شرکت خارج بشیم و دوباره برگردیم. با همین منطق اگر 2 بار از شرکت خارج و به شرکت برگردیم 6 رکورد ورود و خروج خواهیم داشت. حالا سوالم اینه که:
  1. چطور اون زمان های عدم حضور رو به عنوان کسر کار در اکسل محاسبه و نمایش بدیم؟
  2. برای محاسبه اضافه کار چطور سه ستون “خروج” رو در فرمول به اکسل بفهمونیم؟ چون ممکنه یه روز صرفأ یه ورود و یه خروج داشته باشیم روز دیگر سه تا ورود و سه تا خروج؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام. وقت بخیر

   ساعات ورود ئ خزوج یک شخص بین دو تا ساعت تنظیم میشه. اولی ورود اصلی و دومی خروج اصلی. بقیه ترددها بین این دو ساعت قرار میگیره.

   یعنی شما به تعداد ورود و خروج ها ستون ایجاد می کنید و اسمشو می نویسید :

   خروج اول :
   ورود اول

   خروج دوم :
   ورود دوم

   خروج n ام :
   ورود n ام :

   برای محاسبه اضافه کاری هم شما ابتدا باید در یک ستون کمکی میزان ساعات خروج پرسنل رو محاسبه کنید.

 • جناب آقای مختاری
  سلام
  به استحضار می رساند در اکثر ادارات و سازمانها ابتدا و اخر وقت اداری ربع ساعت تا بیست دقیقه ارفاقی دارند به عبارتی اگر یک فرد ساعت 7 ورود داشته باشد تا اینکه ساعت 7 بیست دقیقه ورود داشته باشد تاخیر ورود ثبت و منظور نخواهد داشت می خواستم این موضوع در فرمول محاسبه کارکرد لحاظ کنم لطفا راهنمایی بفرمائید

  • سلام .وقت بخیر

   باید با تابع IF اول بررسی کنید که اخلاف بین ساعت موظفی و ساعت ورود، کمتر-مساوی 20 دقیقه نباشه.

 • جناب آقای مختاری با سلام و تشکر از مطلب مفید پیشنهاد میگردد در محاسبه مبلغ یک ساعت کار بجای تقسیم پایه حقوق بر 30 روز و سپس 7.33 ساعت که عددی ناقص میباشد از همان ابتدا بر عدد 220 ساعت ماهیانه تقسیم گردد (30روز * 7:20)و با این روش اختلاف جزیی بین عدد حاصل شما و نتیجه صحیح دیده میشود.

 • سلام علیکم : از آموزش متشکرم.
  اما وقتی نوشتید : ” طبق ماده 51 قانون كار، ساعت كار مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد. ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی‌آید.” متاسف شدم ،وقتی که در کارگاه ها و بعضاً در ادارات دولتی حقوق کارگر را با پائین ترین حد ممکن میدهند در حد بخور و نمیر و در کارهای مشقت بار و خطر آفرین (نظیر کار در بخارات سمی ، همراه با صداهایی گوش خراش و بلند دستگاهها و… )مجبور میشوید با حداقل حقوق مصوب (که آن هم باعناوین مختلف چون قراردادهایی سفید امضاء ،ویا قراردادهایی که در پایان دوره آن هم با مدت کم به شما نشان داده میشود) کار کنید تا خرج خانواده را دربیآورید ،آدم غصه اش میگیرد ؛ که قانون گذار برای اینکه مبلغ کمتری بدهد به کجا ها نگاه کرده و چه قوانین را وضع نموده است ،ایالحال ،من که نمیدانستم همچین قانونی هم بود. جالب و غم انگیز شد .

  • سلام. وقت بخیر

   متاسفانه برخی قوانین ما با واقعیت های جامعه بسیار دور است.

دیدگاهتان را بنویسید